Сучасні системи запалювання бензинових двигунів, вимоги до характеристик

Суміш пального з повітрям у бензинових двигунах запалює електрична іскра.

Система запалювання призначена для збільшення напруги автомобільної акуму­ляторної батареї до рівня, потрібного для виникнення електричного розряду, і пода­вання його в потрібний момент часу на відповідну свічку запалювання. Відомі си­стеми запалювання в момент запалювання дістають необхідну енергію не безпосередньо від акумуляторної батареї, а від проміжного накопичувача енергії. Залежно від його типу є системи з накопиченням енергії у котушці індуктивності і в конденсаторі.

Система запалення|запалювання| двигуна включає:

свічки запалення|запалювання|, встановлені|установлені| в камері згорання|згоряти| кожного циліндра

котушка|катушка| запалення|запалювання|, що є трансформатором з|із| первинною і вторинною|повторною| обмотками|

переривник ланцюга|цепу| струму|току| низької напруги|напруження|

розподільник струму|току| високої напруги

конденсатор і варіатор (додатковий резистор)

генератор

акумулятор

До сучасних систем запалювання та окремих елементів, що їх вони мі­стять, ставлять численні вимоги, основні з яких такі:

1) вторинна напруга має забезпечувати стійке безперебійне іскроутворення на всіх режимах роботи двигуна;

2) енергії іскрового розряду має вистачати для займання суміші на всіх режимах роботи двигуна;

3) стійке іскроутворення в різних умовах (забруднені свічки, коливання напруги живлення, різні зміни температури тощо);

4) стійка робота за значних механічних навантажень, які спричинюють приско­рення та вібрації (прискорення, що діють на електроустаткування сучасних авто­мобілів, досягають 20-40 %, а іноді — 80 #; діапазон частот вібрації також досить широкий);

5) надійна робота і великий ресурс елементів та системи загалом (у багатьох си­стемах ресурс становить 200-250 тис. км пробігу автомобіля і протягом найближчих років збільшиться принаймні до 300 тис. км);

6) простота обслуговування апаратів запалювання, головним чином, переривача-розподільника, кількість регулювань, налагоджень, зачищень, має бути мінімальна;

7) мінімально можливий споживаний струм; мінімальні розміри й маса апаратів;

8) мінімальні вартість апарата і трудомісткість його виготовлення, технологіч­ність конструкцій з огляду на їх масовий випуск.

Деякі з наведених вимог до сучасних систем запалювання важко поєднати. На­приклад, украй важко одночасно дістати мінімальний споживаний струм, мінімаль­ну масу, розміри та максимальну енергію розряду в поєднанні з високою вторинною напругою.Більшість із названих вимог полягають в одному — в системі запалювання має бути запас необхідної кількості енергії, яка повинна безперервно зростати у зв'язку з форсуванням режимів роботи двигунів. Інакше кажучи, система має створювати певну вторинну напругу незалежно від умов експлуатації та режимів роботи двигу­на. Ця вимога — одна з основних.

Системи запалювання класифікують за такими ознаками:

— за способом отримання високої напруги для запалювання робочої суміші: си­стеми запалювання від магнето і батарейне запалювання;

—за типом накопичувача: системи запалювання з накопиченням енергії в індук­тивності та в ємності;

— за способом комутації струму в первинній обмотці котушки запалювання: кон­тактні, контактно-транзисторні, контактно-тиристорні, безконтактні транзисторні і цифрові системи запалювання;

—за ознакою нормування часу накопичення енергії: системи з ненормованим і нормованим часом накопичення енергії у котушці запалювання.

Система запалювання від магнето — це генератор змінного струму з постійними магнітами, який конструктивно поєднаний з індуктивною котушкою й переривачем-розподільником. Запалювання від магнето використовується на тракторах, дорожніх машинах, мотоциклах, човнах, де відсутня акумуляторна батарея.

У системах батарейного запалювання струм низької напруги (12 В) перетворю­ється на імпульси високої напруги. Джерелом електричної енергії у цих системах є акумуляторна батарея або генератор.

Системою з накопиченням енергії в індуктивності називається система, в якій енергія, необхідна для створення високої напруги, акумулюється в індуктивності первинної обмотки котушки запалювання.У системах із накопиченням енергії у ємності енергія для іскрового розряду нако­пичується в конденсаторі, а як комутуючий елемент використовується транзистор (тиристорна система запалювання). У цих системах котушка застосовується лише для перетворення напруги.

У системах із ненормованим часом накопичення енергії час накопичення енергії визначається параметрами сигналу датчика і залежить від частоти обертання колін­частого вала двигуна (кут замкнутого стану контактів або ж протікання струму через котушку запалювання).

У системах із нормованим часом накопичення енергії час накопичення енергії майже не залежить від частоти обертання колінчастого вала двигуна.


7845508882843029.html
7845577000961196.html
    PR.RU™